Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

• Poliklinik hizmetleri
• Enjeksiyon, pansuman ve küçük cerrahi müdahale
• Koruyucu sağlık hizmetleri
• Aile planlaması hizmetleri
• Yaşlı sağlığı hizmetleri
• Kronik hastalık takipleri
• Bulaşıcı hastalık takipleri
• Kanser tarama ve takipleri
• Bebek ve çocuk sağlığı hizmetleri
• Aşılama hizmetleri
• Gebelik ve lohusa takibi 
• Laboratuar hizmetleri
• Evde bakım hizmetleri
• Sağlık eğitimi
• Aile danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık
• Rahim içi araç uygulaması