Yeni Proje

Kavaklı
Title
İçeriğe git
Created with
WebSite X5
Kavaklı
Aile Sağlığı Merkezi
Kavaklı A.S.M.
Aile Hekimliği
Aile Hekiminin Tanımı
Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleridir.
Esnek Mesai
Esnek Mesai ; Hekimlerimizin önceden planlanan bir mesai çerçevesinde yapmış oldukları fazla çalışma planlarıdır. Liste için tıklayınız.

Created with
WebSite X5
İçeriğe dön